Adresa: FIBICHOVA 1307/3, PRAHA 3

Narozen 17. 04. 1928
Poslední bydliště před deportací: Praha XI
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XI, Ševčíkova 3
Transport AAh, č. 461 (10. 06. 1942, Praha -> Ujazdow)
Zavražděn

Databáze holocaust