Umístění: Praha 2, Na Bojišti 616/16, v chodníku před vchodem do domu, (2009)
Nápis: ZDE BYDLELA OLGA TÖPFEROVÁ, NAR. 1878
DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚNA

Narozena 15. 11. 1878
Poslední bydliště před deportací: Praha II
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha II, Na Bojišti 16/1516
Transport AAp, č. 716 (09. 07. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Dm, č. 3044 (06. 09. 1943, Terezín -> Osvětim), Zavražděna

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/130016-olga-t-pferova/