Umístění: Praha 2, Na Bojišti 616/16, v chodníku před vchodem do domu, (2009)

Nápis: ZDE BYDLEL OSKAR TÖPFER, NAR. 1903
DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚN

Narozen 25. 05. 1903
Poslední bydliště před deportací: Praha II
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha II, Na Bojišti 16/1516
Transport AAq, č. 63 (13. 07. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Cu, č. 899 (01. 02. 1943, Terezín -> Osvětim), Zavražděn

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/130017-oskar-t-pfer/