Umístění: Praha 6, Na Zátorce 673/26
Nápis: ZDE ŽIL DR. OTOKAR GUTH, NAR. 1882
DEPORTOVÁN 1943 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚN 14.8.1943 TAMTÉŽ

Narozen 09. 05. 1882
Poslední bydliště před deportací: Praha I
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha I, Celetná 12
Transport De, č. 538 (05. 07. 1943, Praha -> Terezín)
Zavražděn 14. 08. 1943 Terezín

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/91277-otokar-guth/