Umístění, Praha 1, Bílkova 131/2, (2009)
Narozen 03. 07. 1895
Poslední bydliště před deportací: Praha V
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha V, Norimberská 30
Transport De, č. 401 (05. 07. 1943, Praha -> Terezín)
Transport Dl, č. 761 (06. 09. 1943, Terezín -> Osvětim),
ZAVRAŽDĚN

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/93130-ota-heller/