Umístění: POLSKÁ 1121/3, PRAGUE 2

Narozena 29. 07. 1879
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, Stifterova 3
Transport Au 1, č. 351 (15. 05. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Bw, č. 884 (19. 10. 1942, Terezín -> Treblinka)
Zavražděna

Databáze holocaust