Umístění: JANÁČKOVO NÁBŘEŽÍ 479/37, PRAHA 5

Narozen 25. 07. 1886
Poslední bydliště před deportací: Praha XVI
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XVI, Pekařovo nábř. 15
Transport At, č. 974 (07. 05. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Ax, č. 974 (09. 05. 1942, Terezín -> Sobibór, Ossowa)
Zavražděn

Databáze holocaust

Alfréd Pick (*25. 07. 1886), povoláním prokurista, byl bratrancem majitele domu Leopolda Picka. S manželkou Františkou (*24.12.1889) měli dvě děti Felixe (*30.1.1915) a Gertu (*24.4.1921). V domě bydleli od roku 1924. Alfréd, Františka a Gerta byli 4. května 1942 deportováni do Terezína, odtud o dva dny později do vyhlazovacího tábora Sobibór v jihovýchodním Polsku. Nikdo z nich nepřežil.