Umístění: JANÁČKOVO NÁBŘEŽÍ 479/37, PRAHA 5

Narozena 24. 04. 1921
Poslední bydliště před deportací: Praha XVI
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XVI, Pekařovo nábř. 15
Transport At, č. 976 (07. 05. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Ax, č. 976 (09. 05. 1942, Terezín -> Sobibór, Ossowa)
Zavražděna

Databáze holocaust