Pollak Hanuš LeoMAdresa: CHOPINOVA 1493/24, PRAHA 2Chopinova 24M

Narozen 11. 05. 1927
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, U Riegrových sadů 24

Transport V, č. 517 (30. 01. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Dz, č. 250 (15. 05. 1944, Terezín -> Osvětim)
Zavražděn

Databáze holocaust