Umístění: Praha 1, Klimentská (2012)
Nápis: ZDE ŽIL ROBERT HIRSCHL, NAR. 1899
DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚN V MALÉM TROSTINCI

Narozen 17. 07. 1899
Poslední bydliště před deportací: Praha II
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha II, Klimentská 52/1746
Transport AAl, č. 800 (02. 07. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Bc, č. 433 (25. 08. 1942, Terezín -> Malý Trostinec)

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/94331-robert-hirschl/