Umístění: Praha 1, Haštalská 11/790, Staré město, (2010)

Nápis: ZDE BYDLEL ROBERT KOHN, NAR. 1880
DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚN V SOBIBORU

Narozen 05. 05. 1880
Poslední bydliště před deportací: Praha I
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha I, Haštalská 11
Transport At, č. 952 (07. 05. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Ax, č. 952 (09. 05. 1942, Terezín -> Sobibór, Ossowa), Zavražděn

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/101134-robert-kohn/Stolperstein für Robert Kohn.jpg