JANKOVCOVA 1479-21DUmístění: JANKOVCOVA 1479/21JANKOVCOVA 1479-21DD

Narozen 07. 03. 1877
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha VII, Okružní 21
Transport AAs, č. 208 (20. 07. 1942, Praha -> Terezín)
Transport AAy, č. 820 (28. 07. 1942, Terezín -> Baranoviči)
Zavražděn

Databáze Holocaust