Rotholz JindřichMAdresa: SINKULOVA 34/683, PRAHA 4

Narozen 22. 06. 1905
Poslední bydliště před deportací: Praha XIV
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XIV, Krušinova 1160
Transport AAv, č. 940 (30. 07. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Es, č. 166 (19. 10. 1944, Terezín -> Osvětim)
ZavražděnSinkulovaM

Databáze holocaust

 

 

Rotholz Kurt Jindrich_largeKurt Rotholz se narodil 22.6.1905 v Berlíně, kde také žil v ulici Schlüterstrasse 40. Do Prahy přichází v roce 1933 jako emigrant. Z policejních protokolů ze dne 26.8.1935 a 29.2.1936 vyplývá, že v Německu je mu znemožněno pracovat, a tak hledá práci v Čechách. Nachází ji jako společník firmy Dr. G. Lewin a spol. v Praze, obchod neonovými součástkami, v roce 1940 pracuje jako dělník u firmy
Old. Janda v Michli. V témže roce odevzdává pas na Židovskou vystěhovaleckou ústřednu v Praze jako žadatel o vystěhování. Existuje záznam Vysvědčení zachovalosti za účelem vystěhování z 27.7. 1940. O Kurtově manželce Magdě Rotholzové roz. Bayerové (rozloučené první manželství – Mertensová), se ale dochované záznamy nezmiňují. Sňatek s Kur tem zřejmě 28. 8. 1940 O dva roky později v červenci 1941 je Kurt transportován do Terezína a v říjnu 1944 do Osvětimi, kde
je zavražděn.