Umístění: ČERNÁ 1704/11, PRAHA 1

Narozen 27. 05. 1869
Poslední bydliště před deportací: Praha II
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha II, Černá 11
Transport AAs, č. 166 (20. 07. 1942, Praha -> Terezín)
Zavražděn 24. 10. 1942 Terezín

Databáze holocaust