Umístění: Praha 7, Ovenecká 98/43, v chodníku před domem (2011)
Nápis: ZDE ŽIL RUDOLF PICK, NAR. 1885
DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚN

Narozen 08. 03. 1885
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, Balbínova 16
Transport Au 1, č. 513 (15. 05. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Ay, č. 763 (17. 05. 1942, Terezín -> Lublin)

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/113676-rudolf-pick/