Umístění: Praha 7, Ovenecká 98/43, v chodníku před domem (2011)
Nápis: ZDE ŽILA RŮŽENA LINDTOVÁ, NAR. 1866
DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚNA 13. 8. 1943 TAMTÉŽ

Narozena 05. 12. 1866
Poslední bydliště před deportací: Praha II
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha VII, Schillerova 43
Transport AAu, č. 250 (27. 07. 1942, Praha -> Terezín)
Zavražděna 13. 03. 1943 Terezín

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/105922-ruzena-lindtova/