Umístění: Praha 1, Kozí 916/5, v chodníku před vchodem do domu (2008)
Nápis: ZDE BYDLELA SOPHIE LIEBEN, NAR. 1888
DEPORTOVÁNA 1943 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚNA V OSVĚTIMI
Poznámka: Jeden z prvních deseti kamenů, odhalených 8. 10. 2008 v ulicích Prahy 1.

Narozena 15. 11. 1888
Poslední bydliště před deportací: Praha I
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha I, Kozí 5
Transport Di, č. 757 (13. 07. 1943, Praha -> Terezín)
Transport Et, č. 591 (23. 10. 1944, Terezín -> Osvětim), Zavražděna

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/105648-zofie-liebenova/