Straka OUmístění: Horovo náměstí 1420/4, Praha 8

Narozen 30. 03. 1894
Transport AAh, č. 122 (10. 06. 1942, -> Ujazdow)
Zavražděn 23. 07. 1942 Majdanek

Databáze holocaust