WOLKEROVA 565-10 1 MUmístění: WOLKEROVA 565/10, PRAHA 6

Narozena 20. 05. 1873
Rodné příjmení: Ascherová
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Transport AAe, č. 462 (20. 06. 1942, Praha -> Terezín)
Zavražděna 25. 06. 1943 Terezín

Databáze holocaust