Umístění: Praha 8, Jirsíkova 540/4
Narozen 22. 04. 1893
Poslední bydliště před deportací: Praha X
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha X, Jílovská 4
Transport Di, č. 569 (13. 07. 1943, Praha -> Terezín)
Transport Er, č. 1232 (16. 10. 1944, Terezín -> Osvětim),
ZAVRAŽDĚN

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/113741-viktor-pick/