Schorsch Gustav+SchulmanMAdresa: KE KARLOVU 1951/14, PRAHA 2Foto Vogel

Narozen 08. 01. 1901
Poslední bydliště před deportací: Praha XIII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha
Transport Ba, č. 955 (10. 08. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Bk, č. 253 (08. 09. 1942, Terezín -> Malý Trostinec)
Zavražděn

Databáze holocaust