Seifertova 83Umístění: Seifertova 683/83, Praha 3 (2019)

Narozen 18. 10. 1920
Poslední bydliště před deportací: Praha XI
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XI, Lutherova 83
Transport AAw, č. 359 (03. 08. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Bk, č. 165 (08. 09. 1942, Terezín -> Malý Trostinec)
Zavražděn

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/132037-karel-weigl/