Umístění: PAŘÍŽSKÁ 66/13, PRAHA 1

Narozen 04. 04. 1893
Poslední bydliště před deportací: Praha V., Pařížská 13
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha V, Norimberská 14
Transport Cc, č. 426 (20. 11. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Em, č. 455 (01. 10. 1944, Terezín -> Osvětim)
Zavražděn

Databáze holocaust

Tři životy z milionů nesmyslně a zločinně vyhaslé. Ještě něco by se nemělo zapomínat: na stránkách GENI.com rodokmenů Friedricha a Lilly Weissových můžete najít další oběti holocaustu: 10 Friedrichových příbuzných včetně jeho matky, 13 příbuzných Lilly včetně její matky a její teta, sestřenice a sestřenice s manželem a dcerou „Kauders“, to jsou
příbuzní, u kterých Weissovi našli ubytování v Praze na adrese Pařížská 13/66. STOLPERSTEINE jsou také pokládány za Hermine Modrý Grimm a Olgu Kauders, matku a tetu Lilly, před domem v Pařížské 13/66, které je prokazatelně jejich posledním bydlištěm před deportací a vraždou.

Pouhých šest měsíců po sjednocení Rakouska s Německou říší byl Friedrichu Weissovi, stejně jako všem židovským lékařům, zakázána lékařská praxe. Rodina tedy odjela bydlet k Lillyiným příbuzným do Prahy. Nikdy nebyl politicky aktivní. Nyní je registrován na policii v Praze, Pariserstr. č. 13 v Kauders.“ Friedrich a Lilly požádali 28. dubna 1939 ručně státní úřad v Praze o pas pro všechny evropské a americké (kromě USA) země. Oba nyní museli uvést svou národnost jako „kontroverzní“, což naznačuje, že úřady nyní popřely jejich dříve stanovené občanství Německé říše. Vaše informace o náboženství „protestant“ byla přidána cizím rukopisem: „Původ neárijský“. Nicméně 2. května 1939 obdrželi dočasné pasy platné pro všechny evropské země, ale jejich národnost byla nyní „kontroverzní“ a náboženství se nyní četlo „Izrael“. Do pasu měl zapsáno předložení diplomu z Vídeňské univerzity a dopasu Lilly byla zapsána jeho dcera Susanne, narozená 26. července 1930 ve Vídni. Oba 27. srpna 1940 podali na policejní ředitelství žádost o vydání osvědčení o bezúhonnosti za účelem emigrace do Šanghaje. Začal nervy drásající boj s českými úřady o tříměsíční povolení k pobytu pro Československo, která musela
být neustále obnovována, stejně jako vracení jejich pasů, které jim byly odebrány při vstupu a které tak naléhavě potřebovaly získat. vízum do nějaké cizí země potřeba. Svou žádost o setrvání zdůvodnili úmyslem opustit zemi, a to 23. ledna. V roce 1939 naproti pražské policii v naději na vízum do USA. O dva měsíce později, 15. března 1939, hitlerovské Německo obsadilo Československo. Dne 14. dubna 1939 bylo vyšetřováním zjištěno, že „Friedrich Weiss, příslušník Německé říše, původem Němec, protestantského vyznání, hlásící se k židovské rase, přišel legálně do ČSR dne 24. srpna 1938, protože jako Žid, který neprovozoval medicínu, směl pokračovat v provozu. V Praze zůstává do vyřešení jeho
s Friedrich Paul také oficiálně přidal jméno „Izrael“ a jeho manželka Lilly, nyní „Weissova“, dodatek „Sara“ jako běžná stigmatizace Židů. Zatímco jeho žena také podepsala dokument s novou příponou jména, on to odmítl a podepsal „Dr. Friedrich Paul Weiss“. 23. listopadu 1940 byla vydána potvrzení k vystěhování, je uváděn jako „MuDr. Friedrich Paul Israel Weiss“, označovaná jako „Weiss, Lilli Sara“ s potvrzením, že nebylo nalezeno nic kriminálního. Všechny dokumenty týkající se rodiny Weissů lze nalézt v češtině na internetové platformě GENI.com v rodokmenu vytvořeném pozůstalými
příbuznými pod jejich jmény. Konečně lze vidět nedatované identifikační dokumenty s pasovými fotografiemi a otisky prstů. Její národnost je nyní opět uvedena jako „Německá říše“ a její náboženství je uvedeno jako „židovské“ a pro něj jako „dříve Izraelita, nyní protestantská“. Oba potvrdili převzetí průkazů totožnosti (zde na obrázku) 2. května 1941 svými podpisy: „Lilli Weiss“ a „Dr. Weiss Friedrich“ – její poslední doložené známky života.