HAVLÍČKOVA 1029-3 M2Umístění: HAVLÍČKOVA 1029/3, PRAHA 1HAVLÍČKOVA 1029-3 M1

Narozen 24. 07. 1901
Poslední bydliště před deportací: Praha XIII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XIII, Kloboučnická 661
Transport L, č. 997 (10. 12. 1941, Praha -> Terezín)
Transport As, č. 393 (30. 04. 1942, Terezín -> Zamošč)
Zavražděn

Databáze holocaust