HAVLÍČKOVA 1029-3 M2Umístění: HAVLÍČKOVA 1029/3, PRAHA 1 HAVLÍČKOVA 1029-3 M1

Narozen 20. 06. 1928
Poslední bydliště před deportací: Praha XIII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XIII, Kloboučnická 661
Transport L, č. 999 (10. 12. 1941, Praha -> Terezín)
Transport As, č. 395 (30. 04. 1942, Terezín -> Zamošč)
Zavražděn

Databáze holocaust