HAVLÍČKOVA 1029-3 M2Umístění: HAVLÍČKOVA 1029/3, PRAHA 1 HAVLÍČKOVA 1029-3 M1

Narozena 27. 09. 1898
Poslední bydliště před deportací: Praha XIII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XIII, Kloboučnická 661
Transport L, č. 998 (10. 12. 1941, Praha -> Terezín)
Transport As, č. 394 (30. 04. 1942, Terezín -> Zamošč)
Zavražděna

Databáze holocaust