ŠMERALOVA 190-29 2 MUmístění: ŠMERALOVA 190/29, PRAHA 7

Narozen 10. 08. 1927
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, Čermákova 4
Transport Ck, č. 860 (22. 12. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Dl, č. 2438 (06. 09. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zavražděn

Databáze holocaust