Umístění: Praha 1, Dlouhá 733/29, v chodníku před vchodem do domu, (2009)
Nápis: ZDE BYDLELA ZDĚNKA KATZOVÁ, NAR. 1891
DEPORTOVÁNA 1942, DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚNA

Narozena 21. 04. 1891
Poslední bydliště před deportací: Praha I
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha I, Dlouhá 29
Transport Au, č. 277 (12. 05. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Ay, č. 123 (17. 05. 1942, Terezín -> Lublin), Zavražděna

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/97815-zdenka-katzova/