Umístění: Praha 6, Čs. armády 406/10, před domem vlevo (2012)
Nápis: ZDE ŽILA ANTONIE ELSE TAMLER, NAR. 1913
DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA, 1942 DO IZBICE, ZAVRAŽDĚNA

Narozena 04. 05. 1913
Poslední bydliště před deportací: Praha XIX
Transport W, č. 619 (08. 02. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Ab, č. 190 (17. 03. 1942, Terezín -> Izbica)

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/119579-antonie-rozsypalova/