Umístění: Praha 7, Schnirchova 1085/27, Holešovice, v chodníku vlevo od vchodu (2012)
Narozen 13. 02. 1865
Poslední bydliště před deportací: Praha VII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha VII, Schnirchova 13
Transport AAl, č. 923 (02. 07. 1942, Praha -> Terezín),
ZAVRAŽDĚN 1942 TAMTÉŽ

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/80230-arnost-cantor/