Umístění: Praha 2, Na Bojišti 616/16, v chodníku před vchodem do domu, (2009)
Nápis: ZDE BYDLEL ARTUR TÖPFER, NAR. 1914
DEPORTOVÁN 1943 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚN

Narozen 20. 05. 1914
Poslední bydliště před deportací: Praha II
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha II, Na Bojišti 16
Transport Cy, č. 52 (09. 04. 1943, Praha -> Terezín)
Transport Dm, č. 2817 (06. 09. 1943, Terezín -> Osvětim), Zavražděn

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/130007-artur-t-pfer/