2020Klimentská3MMísto: Praha 1, Klimentská 3 (2020)2020Klimentská3v

Narozena 10. 03. 1902
Poslední bydliště před deportací: Praha II
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha II, Klimentská 3
Transport C, č. 466 (26. 10. 1941, Praha -> Lodž)
Zavražděna

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/143216-margit-beckova/

Margit Becková, roz. Langová se narodila v Žatci. Studovala hudbu na německé hudební akademii v Praze II., Vladislavově ulici, kde složila absolutorium. Živila se jako soukromá učitelka hry na klavír. Jejím manželem se stal 16. 5. 1924 bankovní úředník Jiří Beck, nar. 26. 1. 1889 v Kladně. Od září 1934 docházela Margit Becková jako dobrovolná spolupracovnice Přemysla Pittra do Milíčova domu, kde vedla hodiny zpěvu spolu s Ferdinandem Krchem. Nadané děti vyučovala také hře na piano, Olgu Pitrákovou připravovala i ke zkouškám na konzervatoř a zařídila jí zapůjčení piana domů. Později některé její žačky učily další děti z Milíčova domu hře na klavír.
Margit Becková podporovala Milíčův dům i finančně, např. v dubnu 1936 uspořádala v sále Urania v Praze II představení dětské opery, jejíž výdělek měl být rozdělen ve prospěch Milíčova domu a chudých dětí z Krušnohoří. Podporovala také svou žačku Olgu Pitrákovou, které přispívala např. na prázdninové výměnné pobyty v německém území, kde se měla učit německy (léto 1937 a 1938).
Naposledy byla Margit Becková v Milíčově domě v polovině září 1941. Pár dní poté je v deníku Milíčova domu záznam o tom, že musí být Židé povinně označeni.

Doklady o působení manželů v Beckových jsou badatelům k dispozici v Archivu P. Pittra a O. Fierzové v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského v Praze.