Umístění: Praha 1, Maiselova 60/3, v chodníku před vchodem do domu (2009)

Nápis: ZDE BYDLELA BEILA BERGMANNOVÁ, NAR. 1897
DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚNA V BARANOVIČI
Poslední bydliště před deportací: Praha V
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha V, Filipa de Monte 3
Transport AAl, č. 827 (02. 07. 1942, Praha -> Terezín)
Transport AAy, č. 126 (28. 07. 1942, Terezín -> Baranoviči)

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/77095-beila-bergmannova/