Umístění: Praha 1, Politických vězňů 12/913 (2011)
Nápis: ZDE ŽILA FRANTIŠKA SCHLEISSNEROVÁ, NAR. 1888
DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚNA V OSVĚTIMI

Narozena 23. 02. 1866
Poslední bydliště před deportací: Praha X
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha X, Královská 15
Transport AAr, č. 669 (16. 07. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Dr, č. 1986 (15. 12. 1943, Terezín -> Osvětim)

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/121218-frantiska-schleissnerova/