Umístění: Praha 1, Petrská
Nápis: ZDE ŽIL FRANZ MESSNER, NAR. 1896
DEPORTOVÁN 1942 DO MAUTHAUSENU, ZAVRAŽDĚN 10.7.1942 TAMTÉŽ