Umístění: Praha 2, Na Bojišti 616/16, v chodníku před vchodem do domu, (2009)
Nápis: ZDE BYDLELA GERTRUDA TÖPFEROVÁ, NAR. 1916
DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚNA

Narozena 16. 03. 1916
Poslední bydliště před deportací: Praha II
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha II, Na Bojišti 16/1516
Transport AAq, č. 61 (13. 07. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Bk, č. 120 (08. 09. 1942, Terezín -> Malý Trostinec), Zavražděna

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/130008-gertruda-t-pferova/