LIBUmístění: Praha 3, Libická 1918/6, chodník napravo od vchodu do domu
Nápis: ZDE ŽIL JOSEF ŠPERL, NAR. 1890,
ZATČEN 1941, ZAVRAŽDĚN 1942, V MAUTHAUSENU
Poznámka: Kameny položeny dne 18. července 2013.

https://www.vets.cz/vpm/josef-cada-2410/