Umístění: Praha 3, Libická 1918/6, chodník napravo od vchodu do domu
Nápis: ZDE ŽILA JOSEFA ČADOVÁ, NAR. 1897
DEPORTOVÁNA 1941 DO RAVENSBRÜCKU, PŘEŽILA

https://www.vets.cz/vpm/josefa-cadova-2411/