Umístění: Praha 2, Budečská 2/1020, v chodníku před domem, (2010)
Nápis: ZDE BYDLELA KAMILA BONDYOVÁ, NAR. 1890
DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚNA 1943 V OSVĚTIMI

Narozena 20. 07. 1890
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, Humboldtova 20
Transport AAw, č. 553 (03. 08. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Cu, č. 954 (01. 02. 1943, Terezín -> Osvětim)

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/78695-kamila-bondyova/