StolpersteinePrague2020a-Na Poříčí 36 (8)Umístění: Praha 2, Budečská 944/09, v chodníku před domem (2010)Baum Karel2
Nápis: ZDE BYDLEL KAREL BAUM, NAR. 1903
DEPORTOVÁN 24.4.1942 DO TEREZÍNA,
ZAVRAŽDĚN 27.8.1942 V MAJDANKU

Narozen 24. 06. 1903
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, Sázavská 9
Transport Am, č. 823 (24. 04. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Aq, č. 288 (27. 04. 1942, Terezín -> Izbica)
Zavražděn 27. 08. 1942 Majdanek

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/75955-karel-baum/

Jeho tatínek František byl vyučeným řezníkem v Úvalech, zemřel ještě před druhou světovou válkou. Maminka Marie byla rozená Dubová a pocházela z Trhového Štěpánova. František s Marií měli ještě dceru Annu, provdanou Färberovou. Karel pracoval jako technický úředník, zaměstnán byl v oddělení Praga ve firmě Kolben – Daněk a později v pojišťovací bance Slavie. Před válkou byl také nadporučíkem letectva v záloze. V roce 1932 si vzal Češku Jiřinu Luňákovou a žili v Klimentské ulici v Praze. Syn Jiří se narodil v roce 1936. Po nástupu fašismu v Německu rodina vážně přemýšlela o možnostech emigrace, Karel se ale nakonec rozhodl neopustit maminku a ovdovělou sestru. V roce 1940 přesvědčil svou ženu k rozvodu, chtěl tím chránit ji i svého syna. S prvními hromadnými transporty Židů byl dubnu 1942 deportován do Terezína, i se svou maminkou a sestrou, z ghetta byl následně po třech dnech transportován dále na východ. Prahu opouštěl z nádraží v Bubnech. Ze stejného nádraží shodou okolností o čtyři roky později odjel do Švédska jeho syn na ozdravný pobyt, který zajišťoval pro židovské děti Mezinárodní Červený kříž. Z koncentračního tábora Karel dokázal ještě rodině propašovat několik zpráv plných lásky a péče, dopisy se nacházejí v archivu Židovského muzea v Praze. Manželku a syna již nikdy neviděl.