Umístění: Praha 2, Na Bojišti 616/16, v chodníku před vchodem do domu, (2009)
Nápis: ZDE BYDLEL KAREL TÖPFER, NAR. 1918
DEPORTOVÁN 1941 DO TEREZÍNA. ZAVRAŽDĚN

Narozen 11. 10. 1918
Poslední bydliště před deportací: Praha II
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha II, Na Bojišti 16/1516
Transport J, č. 604 (04. 12. 1941, Praha -> Terezín)
Transport Er, č. 554 (16. 10. 1944, Terezín -> Osvětim)

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/130013-karel-t-pfer/