Elsa KatzovaKatzová ElsaMAdresa: PLAVECKÁ 8, PRAHA 2

Narozena 10. 08. 1893
Poslední bydliště před deportací: Praha XV
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XV, Branická 19
Transport Au, č. 244 (12. 05. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Ay, č. 987 (17. 05. 1942, Terezín -> Lublin)
Zavražděna

Databáze holocaust