Umístění: Praha 2, Na Bojišti 616/16, v chodníku před vchodem do domu, (2009)

Nápis: ZDE BYDLEL MAX TÖPFER, NAR. 1912
DEPORTOVÁN 1941, DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚN

Narozen 15. 06. 1912
Poslední bydliště před deportací: Praha II
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha II, Na Bojišti 16
Transport J, č. 605 (04. 12. 1941, Praha -> Terezín)
Transport Bc, č. 16 (25. 08. 1942, Terezín -> Malý Trostinec), Zavražděn

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/130015-max-t-pfer/