Umístění: Praha 8, Sokolovská 75/103, Karlín, v chodníku před domem (2011)
Narozen 04. 03. 1873
Poslední bydliště před deportací: Praha X
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha X, Královská 103
Transport AAn, č. 403 (06. 07. 1942, Praha -> Terezín),
ZAVRAŽDĚN 20.4.1944 TAMTÉŽ

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/134402-oskar-wiener/