Umístění: Praha 1, Stárkova 4/1745, v chodníku před domem (2010)
Nápis: ZDE BYDLEL PETR GINZ, NAR. 1928
DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚN V OSVĚTIMI

Narozen 01. 02. 1928
Poslední bydliště před deportací: Praha II
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha II, Stárkova 4
Transport Ca, č. 446 (24. 10. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Ek, č. 1880 (28. 09. 1944, Terezín -> Osvětim)

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/88538-petr-ginz/

https://www.holocaust.cz/dejiny/osobnosti/petr-ginz/