Umístění: Praha 1, Dlouhá 733/29, v chodníku před vchodem do domu, (2009)

Nápis: ZDE BYDLEL ROBERT KATZ, NAR. 1891
DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚN V MAJDANKU

Narozen 17. 05. 1891
Poslední bydliště před deportací: Praha I
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha I, Dlouhá 29
Transport Au, č. 276 (12. 05. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Ay, č. 122 (17. 05. 1942, Terezín -> Lublin)
Zahynul 08. 08. 1942 Majdanek, Zavražděn

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/97767-robert-katz/