Umístění: Praha 1, Dušní 112/16, před domem vpravo (2012)

Nápis: ZDE ŽIL RUDOLF LASCH, NAR. 1890
DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚN V RIZE

Narozen 21. 01. 1890
Poslední bydliště před deportací: Praha V
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha V, Dušní 16
Transport Ba, č. 378 (10. 08. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Bb, č. 77 (20. 08. 1942, Terezín -> Riga)

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/104346-rudolf-lasch/Stolperstein für Rudolf Lasch.jpg