VELETRŽNÍ 196-17 2 MUmístění: VELETRŽNÍ 196/17, PRAHA 7Taussigová Kamila

Narozena 15. 05. 1887
Poslední bydliště před deportací: Praha XIII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha
Transport D, č. 916 (31. 10. 1941, Praha -> Lodž)
Zavražděna

Databáze holocaust

Narozena v Praze 15. května 1887. Kamilla Taussigová byla druhým dítětem Friedricha neboli Bedřicha Ornsteiana a Flory Ornsteinové rozené Engelové. Otec Bedřich se narodil v roce 1857 v Hranicích ve středních Čechách. Matka Flora v roce 1863 v Roudnici na Labem v severozápadních Čechách. Její starší dcera Anna, narozena v roce 1885, se provdala za Jaroslava Roubíčka. Mladší dcera Stefanie neboli Štěpánka, narozena 1890, se provdala za Gustava Krále. Kamillin nejmladší bratr Eduard zemřel v roce 1938. Dva bratři Leopold a Victor zemřeli jako kojenci v roce 1889 a 1896.

Starší Kamillin syn Leo se narodil v roce 1909, následovala dcera Elly v roce 1913 a mladší syn Jiří v roce 1924. S manželem Ludvíkem prožili v roce 1925 tragickou ztrátu nejmladšího jedenáctiměsíčního syna Jiřího neboli George při domácí nehodě. V třicátých letech se zapojila do chodu rodinné firmy v Praze.

S manželem Ludvíkem byla deportována 31. října 1941 do ghetta v Lodži v Polsku a 13. května 1942 do vyhlazovacího tábora v Chełmu.

Její dcera Elly, zeť František a vnuk Ivan byli nejprve deportováni z Prahy do Terezína v prosinci 1941. V březnu 1942 byli nuceni nastoupit do transportu Aa do ghetta Izbica v Polsku. Její přeživší syn Leo opustil Prahu v říjnu 1939 a dostal se do Palestiny v únoru 1940. Později v Jeruzalémě narukoval do československé vojenské jednotky, se kterou se dostal v srpnu 1943 do Anglie. Kamillina nejmladší sestra Štěpánka byla deportována s manželem Gustavem 17. května 1942 transportem AY z Terezína do lublinské oblasti v Polsku. Od té doby o nich nejsou žádné zprávy.

Nejstarší sestra Anna byla deportována 26. října 1942 transportem BY18 z Terezína do Osvětimi. Její manžel Jaroslav zemřel 18. října 1942 v Terezíně.