Mánesova 53DDUmístění: MÁNESOVA 1374/53, PRAHA 2Mánesova 53D

Narozena 31. 01. 1903
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Adresa/místo registrace v Protektorátu:
Praha XII, Mánesova 53
Transport D, č. 910 (31. 10. 1941, Praha -> Lodž)
Zavražděn 13. 02. 1945 Dresden-Bernsdorf

Databáze Holocaust

Hildegarda Hellerová se narodila 31. 1. 1903 v židovské německé rodině Arnošta a Kláry Hellerových. Měla staršího bratra Františka. Její otec byl obchodník, vlastnil firmu na výrobu reklamních předmětů, celuloidových plakátů a dalšího zboží. Rodina byla dobře finančně zajištěna, mj. si mohli dovolit každoročně cestovat po Evropě. Hildegarda vystudovala německé gymnázium a Lékařskou fakultu Německé univerzity v Praze a v r. 1928 byla promována na lékařku. Po promoci vykonávala praxi na klinice 2. lékařské fakulty Německé univerzity. V r. 1929 se na Staroměstské radnici v Praze provdala za svého dlouholetého přítele a spolužáka z lékařské fakulty MUDr. Emila Vogla a v r. 1930 si otevřela vlastní rentgenologickou praxi. S manželem, který provozoval praxi pro vnitřní lékařství, ordinovali nejprve ve Štěpánské ulici, od r. 1935 pak v Lützowově ulici (dnešní Opletalova).

Kromě společného zaměstnání je spojoval zájem o woodcraft a aktivity v Lize lesní moudrosti, kde vedli oddíly pro německou židovskou mládež. Jejich oblíbeným místem, kam jezdili tábořit, byl Samechov.

V r. 1940 bylo Židům zakázáno vykonávat lékařskou praxi. V říjnu 1941 byli Hildegarda a Emil Voglovi spolu s Hildinou matkou Klárou deportováni transportem D z Prahy do Lodže. Hildin otec zemřel ještě před válkou v r. 1938. Kláru Hellerovou zavraždili nacisté v Chelmnu v r. 1942. Emil pracoval jako lékař a Hildegarda pracovala v továrně na kovy až do likvidace Lodžského ghetta v r. 1944, kdy byli oba deportováni do Osvětimi a rozděleni. Hildegarda prošla ještě koncentračními tábory Stutthof, Bernsdorf a Zwodau (Flossenbürg), naposledy pracovala v drážďanské továrně na kovy na Schandauer Straße. Zahynula při bombardování Drážďan 13. 2. 1945.