VELETRŽNÍ 196-17 1 MUmístění: VELETRŽNÍ 196/17, PRAHA 7

Narozen 13. 10. 1936
Poslední bydliště před deportací: Praha XIII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XIII, tř. Krále Jiřího 23
Transport N, č. 329 (17. 12. 1941, Praha -> Terezín)
Transport Aa, č. 60 (11. 03. 1942, Terezín -> Izbica)
Zavražděn

Databáze holocaust

Ivan se narodil Elly Vrbové rozené Taussigové a Františku Vrbovi 13. října 1936. Byl prvním vnukem Ludvika a Kamilly Taussigových. Jako dítě žil v bytě svých prarodičů ve Veletržní ulici 196/9a v Praze 7. Od roku 1939 bydlel na Námĕstí Krále Jiřího 23 v Praze 12.

Jeho strýc Leo Taussig o něm vyprávěl, že Ivan byl šťastné a inteligentní dítě. To potvrzují i jeho fotografie jako tří a čtyřletého. S rodiči byl 17. prosince 1941 deportován z Prahy do Terezína. 11. března 1942 byl společně s nimi nucen nastoupit do transportu Aa z Terezína do ghetta Izbica v jihovýchodním Polsku.

Pokud byl stále ještě naživu, když vlak dojel do Izbicy, nejspíš zahynul kvůli špatným podmínkám v ghettu, nebo na belžecké železniční rampě, či přímo ve vyhlazovacím táboře. Nebo 18. března 1942 pokud byl s rodiči součástí pochodu 500 Židů do osady Kraśniczyn, popřípadě v Sobiboru nebo Majdanku.